Få hjælp til at opnå en sund og ligevægtig livsstil

09 december 2019
Astrid Pedersen
Få hjælp til at opnå en sund og ligevægtig livsstil

Er du ude af balance, kan det være vanskeligt at opretholde en sund livsstil. Når sindet og kroppen i forvejen lider, kommer motivationen til andet end den absolutte selvopretholdelse til at mangel. Derfor er det vigtigt, at du får oparbejdet en balance imellem de fysiske og de mentale aspekter i din tilværelse. Og dette betyder, at du både skal arbejde med ikke blot dine psykiske, men også dine kropslige problematikker, hvis du vil tilbage på det rette spor.

Krop og sind – to sider af samme sag

I virkeligheden giver det ikke meget mening at tale om krop og sind som to adskilte enheder. Grænsen mellem psykiske lidelser og så de sygdomme og dårligdomme, som vi karakteriserer som somatiske, bliver mere og mere udvisket og flydende efterhånden som lægevidenskaben erkender, at der eksisterer en uløselig sammenhæng imellem vores fysiske og vores mentale helbred.

Sagt på en anden måde: har vi det dårligt fysisk, vil vi også have det dårligt psykisk, og – i langt de fleste tilfælde – vice versa. Derfor bør du tage kroppen med i betragtning, når du ønsker at styrke dit mentale og psykiske velvære. Er du for eksempel på vej op igen efter at have været nede med stress, vil du med fordel kunne drage omsorg for både din fysik og din psyke med hjælp fra en dygtig psykomotorisk terapeut.

Psykomotorisk terapi er en form for terapi, som med udgangspunkt i den holistiske filosofi, ifølge hvilken mennesket forstås som en helhed, arbejdes med kroppen og med bevæge apparatet. Mange af de traumer, vi har oplevet gennem livet, har lejret sig i kroppen og dennes mønstre. Og derfor kan de kun forløses gennem arbejdet med kroppen. Du kan læse mere om psykomotorisk terapi på sund-rask.dk/terapi-af-kroppen-kan-hjaelpe-med-at-afstresse-sindet

Du kan finde flere gode råd til hvorledes du skaber ligevægt i din tilværelse på sund-rask.dk