Efteruddannelse øger konkurrenceevnen

05 April 2022
Niels Geckler

editorial

I den moderne globaliserede økonomi er konkurrencen benhård. Vi kan i Danmark ikke konkurrere på lønomkostninger og derfor er uddannelse vigtig. https://www.4d.dk/ tilbyder efteruddannelse, der holder medarbejderen kniv skarp.

Her til lands har vi en generelt set ret veluddannet befolkning. Men det gælder om ikke at hvile på laurbærerne. Det er vigtigt løbende at lade sig opkvalificere som arbejdstager og sim arbejdsgiver at sørge for en løbende opkvalificering af sin medarbejdere. Der er forskellige muligheder for det. Vi har i Danmark politisk bevågenhed på den livslange læring – vel oprindeligt formuleret i sin tid af Grundtvig, men omsat til administrativ praksis i arbejdsmarkedspolitikken af de socialdemokratiske regeringer i 1990’erne med den aktive arbejdsmarkedspolitik.

men efteruddannelse og opkvalificering er ikke kun for folk, der står uden arbejde og skal dygtiggøre sig og få de kompetencer, der bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet – så man kan få sig et job. Det er også en løbende proces for folk, der e ri arbejde, da vi oplever konstant teknologisk og organisatorisk udvikling, som både medarbejderen selv og arbejdsgiveren har et ansvar for at klæde folk på til.

Kurser

Efteruddannelse og kurser kan være mange ting

Når vi taler efteruddannelse kan det have mange former, vidt forskelligt omfang og foregår inden for et væld af forskellige rammer. Der kan være tale om interne kurser i et nyt IT-system, der strækker sig over enkelte dag, hvor medrabjdere i grupper på skift afser tid til at lære det nye at kende.

Det kan også være eksternt organiseret og det lige fra et truck certifikat som AMU-kursus  til en master i ledelse eller kommunikation, der er tilrettelagt og gennemføres på et universitet. Det kan altså være noget meget håndgribeligt og konkret lige så vel som noget bogligt, forskningsbaseret og mere abstrakt  – men begge dele kan tilføre værdi for både den enkelte og for den virksomhed, vedkommende er beskæftiget i.