En boligadvokats mange opgaver

31 May 2020
Lotte Hindsberg

editorial

I forbindelse med et boligkøb har en boligadvokat mange opgaver alt afhængig af hvor tidig i processen han involveres. Der kan være flere årsager til at involvere ham så tidlig som muligt. Især hvis du ikke er vant til at vurdere en bolig eller god til at forhandle.

Han kan være med til at sikre, at der er de rigtige dokumenter tilstede i forhold til boligens tilstand og sikre at der er taget forbehold, så du kan undgå ubehagelige overraskelser, når du først har underskrevet og er flyttet ind. Det kunne f.eks. være https://eboligadvokat.dk/boligadvokat/.

Samtidig kan han sikre at der ikke er nogle planer fra kommunens side der kan påvirke om du har lyst til at købe boligen eller som kan påvirke boligens pris. Det er de færreste der har lyst til at bo lige op af en motorvej.

Den vigtige tinglysning

Når man køber bolig vil man støde på 3 ord. Købsaftale, skøde og tinglysning. Købsaftalen er den aftale der foreligger mellem køber og sælger. Den er detaljeret og fortæller hvad der er aftalt. Lige fra købesum, til hvornår boligen skal overtages og hvad der følger med af løsøre. Skødet er langt mindre detaljeret og indeholder blot køber og sælgers navne og adresser, pris og finansieringsform.

Til gengæld er det det nødvendige dokument der fortæller at boligen har skiftet hænder og nu ejes af køber. Køber ejer først boligen, når tinglysningen er endelig og indtil da er muligt for sælgers kreditorer at tage pant i boligen. Det er underordnet at du allerede er flyttet ind.

Derfor anbefales det også at man som minimum får en boligadvokat til at hjælpe sig med tinglysningen, så processen ikke forsinkes fordi dommeren sender dokumentet retur. Begge partner skal underskive. Det foregår i dag elektronisk ved hjælp af NemID. Danmark var det første land i verden der overgik til elektronisk tinglysning.