Få den rette hjælp til tømning af dødsbo

16 May 2019
Astrid Pedersen

editorial

I forbindelse med dødsfald er der mange opgaver. En af disse er tømning af dødsboet efter den afdøde. Når du som efterlevende efter et dødsfald i familien eller den nære vennekreds står med hele – eller en del af – ansvaret for afvikling af dødsboet, kan det virke rigtig uoverskueligt og trist at skulle gennemgå dette. Et dødsbo er jo samtlige den afdødes jordiske gods, som er samlet gennem et langt liv, og meget af det kan være behæftet med minder og affektions værdi.

Det kan være rigtig vanskeligt, når man lige har mistet, at skulle forholde sig til møbler, nipsgenstande, kunstværker, bøger og andet løsøre. En gennemgang af et dødsbo kan virke ekstra forstærkende på den sorg og det savn, man som efterlevende gennemgår i tiden efter et dødsfald. Dette kan hurtigt påvirke eens dømmekraft samt evnen til at skulle organisere alle de praktiske foranstaltninger som for eksempel transport af de mange effekter, som skal til genbrug, på auktion, eller måske doneres til velgørende formål. Man kan hurtigt køre sur i opgaven. Og derfor anbefales det, at man søger hjælp til vurdering og tømning af dødsboet.

Hjælp til vurdering og rydning af dødsbo

Hvis du er i en situation, hvor rydningen af den afdødes hjem synes at være en ganske uoverstigelig opgave, kan du med fordel søge assistance hos en professionel marskandiser. Mange marskandisere i Danmark er godkendte til dødsborydning, og har mange års erfaring med denne opgave. Du er med en sådan marskandiser sikret, at rydningen af dødsboet gribes professionelt og respektfuldt an – og at alle forventninger er afklaret, førend arbejdet påbegyndes.

Din marskandiser vil, i samarbejde ed dig og eventuelt andre pårørende, udarbejde en kontrakt på dødsboet. I denne kontrakt fastlægges det, hvilke effekter du vil beholde, og hvilke, der skal bortskaffes, eventuelt sælges.

Du kan blive klogere på rydning og salg af dødsbo på dødsborydning.dk