Kom afhængigheden til livs med hjælp fra et misbrugscenter

05 January 2021
Astrid Pedersen

editorial

Pillenarkomani – eller afhængighed af receptpligtig medicin som det rettelig hedder – er ikke noget nyt fænomen. Til gengæld er der tale om et problem i stigning, ikke blot i det store udland, men også herhjemme i lille Danmark.

Især medikamenter så som benzodiazepiner står for en stor del af problematikken med læge ordineret medicin som pludselig bliver genstand for misbrug. Og derfor er netop denne medicin gruppe i søgelyset når det handler om misbrugsbehandling.

Hvad er benzodiazepiner?

Medicin som falder inden for kategorien benzodiazepiner anvendes som oftest i forbindelse med behandling af søvnløshed eller angst. Benzodiazepiner må dog kun bruges i kortere perioder da der lynhurtigt dannes tolerans.

Tolerans kommer til udtryk derved at der er behov for mere og mere af den pågældende medicin for at opnå den ønskede virkning. I takt med at toleransen opbygges stiger samtidig risikoen for alvorlige abstinenser ved ophør af indtag. Derfor må man kun tage meget begrænsede mængder af benzodiazepiner – og kun efter anvisning fra sin egen praktiserende læge eller en special læge, for eksempel en psykiater.

Hvis der opstår afhængighed og misbrug af benzodiazepiner er det meget vigtigt at den misbrugsramte kommer i behandling. Ellers risikerer man nemlig at der opstår før nævnte abstinenser som kan være utroligt voldsomme og have alvorlige følger. Et menneske som gennemlever benzodiazepiner abstinenser kan opleve alt fra influenza lignende tilstande, som varer i mange dage, til delirium og selvmords tanker. Derfor bør du, såfremt du har oparbejdet et afhængigheds betinget misbrug af benzodiazepiner, altid kontakte et misbrugscenter med henblik på afgiftning med et efterfølgende behandlings forløb.

Hvor kan jeg få hjælp til benzodiazepiner afvænning?

Hos Behandlingscenter Stien kan du som misbruger af benzodiazepiner få tilbudt et særligt tilrettelagt behandlings forløb som kan hjælpe dig ud af dit misbrug. Læs mere om misbrugsbehandling hos Behandlingscenter Stien på behandlingscenter-stien.dk