Værd at vide om persondataloven

11 May 2020
Camilla Skøtt

editorial

Det kan være svært at få hånd i hanke med persondataloven; hvordan medarbejdere og kunders personoplysninger skal behandles, afhænger nemlig af følsomheden af de respektive oplysninger.

Vi har talt med en persondata advokat, der har specialiseret sig i at rådgive virksomheder om opbevaring og håndtering af persondata – og grundlæggende kan de oplysninger, du har med at gøre, inddeles i to kategorier: almindelige oplysninger og følsomme oplysninger.

Almindelige oplysninger og persondataforordningen

Når der er tale om helt almindelige – og ikke-følsomme – oplysninger, kræver persondataloven som udgangspunkt ikke et udtrykkeligt samtykke. Når det er sagt, kan du sagtens indhente samtykket alligevel i forlængelse af den proces, du er i gang med.

Ikke-følsomme oplysninger kan eksempelvis være:

– Identifikationsoplysninger som navn, adresse, telefonnummer etc.

– Familieforhold

– Ansøgning og cv

– Løn, arbejdstider, fravær og sygedage

– Kontonummer

Følsomme oplysninger og persondataforordningen

Når det kommer til følsomme oplysninger, skal de behandles på en helt anden måde end de almindelige. Som udgangspunkt må du ikke opbevare denne form for information om de ansatte eller dine kunder, men der er dog undtagelser; nemlig hvis vedkommende har givet udtrykkeligt samtykke.

Følsomme oplysninger kan blandt andet være:

– Oplysninger om helbredsforhold

– Fagforening

– Racemæssig baggrund

– Politisk og religiøs overbevisning

– Seksuelle forhold

CPR-nummer og persondataforordningen

Som arbejdsgiver vil der være mange situationer, hvor du er nødt til at have og opbevare dine ansattes cpr-nummer. Det kræver, at du får et udtrykkeligt samtykke – og selvom det behandles som en følsom oplysning, går cpr-nummeret i virkeligheden ind under den kategori, der hedder fortrolig oplysning.

Er du usikker på, hvordan du skal håndtere alle de personlige oplysninger, der strømmer ind i takt med ansatte og kunders ageren i din virksomhed, anbefaler advokaten, at du henvender dig hos en specialist. Det kan være svært – nærmest umuligt – at forstå de komplekse regler på egen hånd, men når først der er sat et system op, er det let at følge.