Vurdering af dødsbo ved professionel marskandiser

13 January 2019
Astrid Pedersen
Vurdering af dødsbo ved professionel marskandiser

Når et dødsbo skal ryddes, er der ofte tale om et helt liv, som skal pakkes sammen. De fleste mennesker samler en del genstande i løbet af deres tilværelse, såvel genstande med decideret monetær værdi som effekter, som udelukkende har affektionsværdi – det vil sige, er noget værd for visse mennesker i kraft af de minder og oplevelser, som er forbundet dermed.

Vurdering af dødsbo – en tillidssag

Hvis du er pårørende til en afdød, som har efterladt sig et dødsbo fyldt med værdifulde genstande, er du nok ikke interesseret i blot at afhænde disse til den første den bedste, som vil afhente gratis. Det er dog et stort arbejde at skulle forestå salg af dødsbo på auktioner eller via loppemarkeder på egen hånd, især når man står midt i sorgen og savnet af den afdøde, og har masser af andre ting at tænke på.

Derfor er det en god idé at gå til en professionel marskandiser, og få sat en aftale i stand vedrørende vurdering af dødsbo. Du bør vælge en professionel marskandiser, som kan tilbyde dig en pris på vurdering og rydning af dødsboet, som er rimelig for begge parter.

Når du allierer dig med en dygtig og erfaren marskandiser, som kan vurdere og opkøbe dødsboet, er det nærmest ren gevinst for dig. Du slipper for besværet og kan realisere værdien af dødsboet med det samme. Samtidig får du erfarne øjne på diverse effekter i dødsboet, som du sikkert ikke selv ville have kunnet vurdere korrekt. Marskandiseren sørger for retmæssig og forsvarlig bortskaffelse af samtlige effekter i dødsboet – også de, han ikke selv kan sælge, men som eksempelvis skal på genbrugspladsen. En erfaren marskandiser ved, at man optræder med pli og respekt for afdødes ejendele, så du ikke risikerer at se dit familiemedlems jordiske gods stå til storskrald i dagevis.

Læs mere om vurdering af dødsbo på dødsbo-rydning.dk