En livsstil med balance i sindet

14 december 2019
Astrid Pedersen
En livsstil med balance i sindet

Den sunde livsstil er ikke begrænset til at omhandle kost og motion mentalhygiejne er en vigtig del af en bæredygtig livsstil – læs mere her.

Lær dig selv at kende hos en dygtig psykolog

Hvis du føler, at du er gået i stå i din selvudvikling, kan du have glæde af et terapeutisk forløb hos en autoriseret psykolog. Mange mennesker hænger nemlig fast i uhensigtsmæssige tanke og handle mønstre uden at kunne komme videre på egen hånd. I så tilfælde er der ingen skam i at søge hjælp til selvhjælp hos en professionel behandler – snarere tvært imod.

Med hjælp fra en psykolog vil du kunne lære at være den bedste version af dig selv. Du får en dybere og bredere indsigt i de dynamikker, som ligger til grund for dine tanker, bevidste handlinger og de reaktioner, som styres af det underbevidste. På den måde kan du sætte dig selv i førersædet og mestre kunsten at ændre på disse forhold – og dermed komme til at agere mere formålstjenligt i din interaktion med omverdenen. Dette vil ikke udelukkende kunne komme dig selv til gode, men også alle de mennesker, du omgiver dig med i det daglige.

Du kan få mere information om psykolog behandling på https://sundestestil.dk/find-den-bedste-psykolog-i-odense/ 

Få hjælp til dit parforhold hos en parterapeut

Er der knas i dit parforhold, og har du svært ved selv at sætte en finger på hvor diskrepanserne opstår? Så er der hjælp at hente hos en dygtig parterapeut. Med parterapi kan du og din partner styrke jeres kærligheds forhold, og lære jer selv og hinanden bedre at kende.

En parterapeut arbejder med de dynamikker, som opstår i forholdet mellem to personligheder, og med udgangspunkt i at optimere dette forhold. Denne optimering tilvejebringes gennem bevidstgørelse og erkendelse hos begge parter – og på den måde tager I så at sige jeres parforhold til næste niveau.

Læs mere om parterapi på https://sundestestil.dk/saadan-ved-du-at-i-har-brug-for-parterapi/

Du kan få flere tips til psykologisk rådgivning på sundestestil.dk